Historien bag Mannakornene

Bag om Mannakornene:

Igennem mange år er der adskillige kristne hjem, som har haft en dåse med mange små sedler i, som kaldes Mannakorn, som familien har benyttet til at stimulere deres Bibellæsning igennem.
På hver af disse sedler står der en henvisning til et skriftsted i Bibelen, ligesom du finder ved alle de link der er på forsiden til disse Mannakorn.
Når man har taget et Mannakorn, slår man op i sin bibel for at læse det pågældende skriftsted, og gerne hele det afsnit som skriftstedet hører til.
Det er en virkelig god ledetråd for enten den kommende eller forgangne dag, at læse i Guds ord, for det har altid noget at sige os!
Disse Mannakorn har jeg dog udviklet således, at når du har valgt et af tallene på forsiden, får du vist på skærmen det valgte mannakorn, hvorefter du vil kunne klikke på et link, der vil åbne teksten fra Bibelen der hører til dette Mannakorn, så jeg har været på jagt i Bibelen for dig, for at finde alle disse 762 skriftsteder.
Hertil kommer endnu et link, der vil åbne en side med hele afsnittet fra Bibelen, hvor mannakornet hører til.
Jeg vil dog opfordre dig til altid at have Bibelen ved din hånd, for det er altid godt at studere Guds ord, som er den åndelige føde til dit liv, som er lige så uundværlig som den mad der skal give dig kræfter til alt det som hverdagen kræver af dig.

Troen kommer af det som høres, og det som høres kommer i kraft af Guds ord;
og
Ingen kan behage Gud, uden den som tror, og det som giver os sejren over denne verden er vor tro!

Det er min bøn til Gud, at du vil blive velsignet igennem læsning af hans ord, ved at finde inspiration gennem disse Mannakorn.

 

Da Israelitterne vandrede i ørkenen, efter at være sluppet ud af Ægypten, og de blev sultne, lod Gud om natten det regne med manna, så de hver morgen havde mad til hele dagen.
Dog måtte de ikke samle Manna på Sabbatten, så om fredagen hver uge måtte de samle Manna til 2 dage.
Alle dem der på andre dage samlede Manna til mere end én dag, oplevede at mannaen den efterfølgende dag var uspiselig, og dette er givet os som anvisning på, at vi aldrig kan læse en masse i Guds ord "Bibelen" én dag, for så at undlade at læse i den nogle andre dage!
Derfor, hvis du mangler inspiration til din daglige bibellæsning, så træk et mannakorn, og lad dig ikke narre til at forsøge at huske hvilket vers der hører til det enkelte nummer, men lad Guds Hellige Ånd inspirere dig til hvilket nummer du skal tage, for det vil altid være dig selv til gavn!

Må Gud velsigne sit eget ord til dig!

 

Klik her for at vende tilbage til forsiden