759

Paulus' andet brev til Korinterne 10, 18.

Klik her for at se teksten.