749

Salmernes bog 31,

Vers 15. Men jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Vers 16. Mit livsløb er i din hånd, red mig fra mine fjender og forfølgere! Vers 17. Lad dit ansigt lyse over din tjener, frels mig i din trofasthed!

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.