746

Paulus' brev til Efeserne 4,

Det nye liv

Vers 25. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Vers 26. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, Vers 27. og giv ikke plads for Djævelen. Vers 28. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Vers 29. Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vers 30. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Vers 31. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; Vers 32. men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.