721

Første Krønikebog 4,

Vers 10. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde: "Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte." Og Gud gav ham, hvad han bad om.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.