716

Paulus' andet brev til Korinterne 3,

Vers 12. Et sådant håb har vi og går derfor åbent til værks

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.