707

Apostlenes Gerninger 3, 19.

Klik her for at se teksten.