705

Paulus' brev til Efeserne 6, 18.

Klik her for at se teksten.