688

Johannes' Evangeliet 14,

Løftet om en anden talsmand

Vers 15. Elsker I mig, så hold mine bud; Vers 16. og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: Vers 17. sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Vers 18. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Vers 19. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Vers 20. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Vers 21. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."
Vers 22. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: "Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Vers 23. Jesus svarede ham: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vers 24. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.
Vers 25. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Vers 26. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Vers 27. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! Vers 28. I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Vers 29. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Vers 30. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, Vers 31. men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.