686

Paulus' brev til Efeserne 5,

Guds og lysets børn

Vers 1. I skal ligne Gud som hans kære børn Vers 2. og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Vers 3. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. Vers 4. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. Vers 5. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som en afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige. Vers 6. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Vers 7. Gør derfor ikke fælles sag med dem!
Vers 8. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, Vers 9. for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; Vers 10. lad kun det gælde, som behager Herren, Vers 11. og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. Vers 12. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, Vers 13. men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset.
Vers 14. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det:
Vågn op, du som sover,
stå op fra de døde,
og Kristus vil lyse for dig.
Vers 15. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Vers 16. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vers 17. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Vers 18. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, Vers 19. tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, Vers 20. og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.