628

Paulus' brev til Romerne 11,

Vers 33. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! Vers 34. For "hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Vers 35. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?" Vers 36. Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.