623

Salmernes bog 101,

Vers 1. Salme af David.
Om troskab og ret vil jeg synge, dig, Herre, vil jeg lovsynge. Vers 2. Jeg vil følge den fuldkomne vej - hvornår kommer du til mig? Med oprigtigt hjerte vil jeg færdes i mit hus. Vers 3. Nederdrægtigheder vil jeg ikke se for mine øjne; den, der begår overtrædelser, hader jeg, han skal ikke komme mig nær. Vers 4. Det falske hjerte skal vige fra mig, den onde vil jeg ikke vide af. Vers 5. Den, der hemmeligt bagtaler sin næste, vil jeg bringe til tavshed. Øjnes stolthed og hjerters hovmod vil jeg ikke tåle. Vers 6. Mine øjne skal hvile på de trofaste i landet, de skal bo hos mig. Den, der vandrer ad den fuldkomne vej, skal tjene mig. Vers 7. Den, der handler falsk, skal ikke bo i mit hus. Den, der taler løgnagtigt, skal ikke bestå for mine øjne. Vers 8. Alle de ugudelige i landet vil jeg gøre det af med hver morgen. Jeg vil udrydde alle forbrydere af Herrens by.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.