623

Salmernes bog 101,

Vers 6. Mine øjne skal hvile på de trofaste i landet, de skal bo hos mig. Den, der vandrer ad den fuldkomne vej, skal tjene mig.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.