614

Ordsprogenes bog 7,

Vers 1. Min søn, bevar mine ord, og gem mine bud hos dig. Vers 2. Hold mine bud, så skal du leve, min belæring skal være som din øjesten. Vers 3. Bind dem om dine fingre, skriv dem på dit hjertes tavle.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.