601

Salmernes bog 68,

Vers 1. For korlederen. Salme af David. En sang.
Vers 2. Gud rejser sig, hans fjender spredes, og hans modstandere flygter for ham. Vers 3. Som røg vejres bort, og som voks smelter for ilden, går de uretfærdige til grunde foran Gud. Vers 4. Men de retfærdige jubler og glæder sig, de fryder sig i glæde for Guds ansigt. Vers 5. Syng for Gud, lovsyng hans navn, byg vej for ham, der rider frem i ørkenen; Jahve er hans navn, fryd jer for hans ansigt! Vers 6. Faderløses fader og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Vers 7. Gud giver de ensomme et sted at bo, han fører fanger ud og giver dem lykke, kun de genstridige skal bo i det nøgne land. Vers 8. Gud, da du drog ud i spidsen for dit folk og skred frem i ødemarken, Sela Vers 9. da skælvede jorden, himlen dryppede af regn foran Gud, Sinajs Herre, foran Gud, Israels Gud. Vers 10. Du lod regnen strømme rigeligt, Gud, du sørgede for dit udpinte land. Vers 11. Der fandt dit folk en bolig, i din godhed sørgede du for de hjælpeløse, Gud. Vers 12. Herren lader sit ord lyde, stor er skaren af kvinder med glædesbud: Vers 13. Hærenes konger er på hastig flugt, husets frue fordeler byttet. Vers 14. Ligger I der i kvægfolden? Duens vinger er dækket med sølv, dens fjer med gulgrønt guld. Vers 15. Da den Almægtige spredte kongerne der, faldt der sne på Salmon. Vers 16. Et gudsbjerg er Bashans bjerg, et bjerg med høje tinder er Bashans bjerg. Vers 17. Høje tinder, hvorfor skuler I til det bjerg, Gud har ønsket til bolig, hvor Herren bor for evigt? Vers 18. Guds stridsvogne er to gange ti tusind, tusinder og atter tusinder. Herren er kommet fra Sinaj til helligdommen. Vers 19. Du er steget op til det høje, du har ført fanger med, du har taget gaver blandt menneskene, selv de genstridige; Gud Herren skal bo der. Vers 20. Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela Vers 21. Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden. Vers 22. Gud knuser sine fjenders hoved, issen på dem, der lever i skyld. Vers 23. Herren siger: Fra Bashan henter jeg dem, jeg henter dem fra havets dyb, Vers 24. så du kan bade dine fødder i blod og dine hunde få deres del af fjenderne. Vers 25. De ser dit festtog, Gud, min Guds og konges festtog i helligdommen; Vers 26. forrest går sangerne, bagest strengespillerne, i midten de unge piger, der slår pauken. Vers 27. Pris Gud i forsamlingerne, Herren, Israels kilde! Vers 28. Dér er Benjamin, den yngste, som hersker over dem, Judas stormænd i larmende flok, Zebulons stormænd og Naftalis stormænd. Vers 29. Opbyd din styrke, Gud, den styrke, Gud, du har vist os, Vers 30. fra dit tempel i Jerusalem; konger skal bringe dig gaver. Vers 31. Skræm dyrene i sivkrattet, tyreflokken, folkenes tyrekalve! Træd dem ned, der elsker sølv, split de krigslystne folk! Vers 32. De kommer med bronzevarer fra Egypten, Nubien skal løfte sine hænder til Gud. Vers 33. Jordens kongeriger, syng for Gud, lovsyng Herren, Sela Vers 34. som rider hen over ældgamle himle, hør, han løfter sin røst, en vældig røst. Vers 35. Giv Gud hæder, hans højhed er over Israel, og hans styrke i skyerne. Vers 36. Frygtindgydende kommer du fra din helligdom, Gud, Israels Gud giver folket styrke og kraft. Lovet være Gud!

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.