592

Markus Evangeliet 11,

Det visnede figentræ

Vers 19. Om aftenen gik Jesus og disciplene ud uden for byen. Vers 20. Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden. Vers 21. Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus: "Rabbi, se, det figentræ, som du forbandede, er visnet." Vers 22. Jesus sagde til dem: "Tro på Gud! Vers 23. Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Vers 24. Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Vers 25. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser. Vers 26. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser."

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.