571

Salmernes bog 89,

Vers 1. Maskil af ezraitten Etan.
Vers 2. Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt, i slægt efter slægt skal min mund forkynde din trofasthed. Vers 3. Jeg siger: Evigt bygges din godhed, i himlen grundfæster du din trofasthed. Vers 4. "Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte, jeg har tilsvoret David, min tjener: Vers 5. Til evig tid grundfæster jeg din slægt, bygger din trone i slægt efter slægt." Sela Vers 6. Himlen priser dit under, Herre, din trofasthed i de helliges forsamling. Vers 7. For hvem i skyen står mål med Herren, hvem blandt gudssønnerne er Herrens lige? Vers 8. Gud vækker rædsel i de helliges kreds, han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Vers 9. Herre, Hærskarers Gud, hvem er som du? Stærk er Herren. Din trofasthed omgiver dig. Vers 10. Du hersker over det hovmodige hav, du dæmper dets brusende bølger. Vers 11. Du knuste Rahab, han lå dræbt, du splittede dine fjender med din stærke arm. Vers 12. Himlen tilhører dig, jorden tilhører dig, du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer. Vers 13. Du skabte nord og syd, Tabor og Hermon jubler over dit navn. Vers 14. Din arm har kraft, din hånd er stærk, din højre er løftet. Vers 15. Retfærdighed og ret er din trones grundvold, godhed og troskab står foran dig. Vers 16. Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig, Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de; Vers 17. de jubler over dit navn hele dagen og ophøjes ved din retfærdighed. Vers 18. Din styrke er deres smykke, i din nåde løfter du vort horn. Vers 19. Vort skjold tilhører Herren, vor konge tilhører Israels Hellige. Vers 20. Dengang talte du i et syn til din trofaste; du sagde: Jeg har givet magten til en helt, jeg har ophøjet en udvalgt kriger af folket. Vers 21. Jeg har fundet min tjener David, jeg har salvet ham med min hellige olie. Vers 22. Min hånd støtter ham, ja, min arm giver ham styrke. Vers 23. Fjenden skal ikke ramme ham, voldsmænd skal ikke mishandle ham. Vers 24. Jeg knuser hans fjender foran ham, slår hans modstandere ned. Vers 25. Min trofasthed og godhed skal være med ham, i mit navn skal hans horn løftes. Vers 26. Jeg giver ham magt over havet, herredømme over floderne. Vers 27. Han skal råbe til mig: Du er min fader, min Gud, min frelses klippe. Vers 28. Jeg gør ham til den førstefødte, den øverste blandt jordens konger. Vers 29. Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid, min pagt med ham står fast. Vers 30. Jeg lader hans slægt bestå for evigt, hans trone, så længe himlen er til. Vers 31. Hvis hans sønner svigter min lov og ikke følger mine bud, Vers 32. hvis de bryder mine love og ikke holder mine befalinger, Vers 33. så straffer jeg deres overtrædelse med stok, deres synd med slag. Vers 34. Men min troskab mod ham bryder jeg ikke, jeg svigter ikke min trofasthed. Vers 35. Jeg bryder ikke min pagt, jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Vers 36. Dette sværger jeg ved min hellighed: jeg svigter aldrig David. Vers 37. Hans slægt skal vare til evig tid, som solen skal hans trone bestå for mit ansigt; Vers 38. den grundfæstes for evigt som månen, står fast, så længe himlen er til. Sela Vers 39. Men du har forstødt din salvede, forkastet ham i din vrede. Vers 40. Du har brudt pagten med din tjener, vanæret hans krone, slængt den til jorden. Vers 41. Du har revet alle hans mure ned, lagt hans fæstninger i grus. Vers 42. Alle, der kommer forbi, udplyndrer ham, han er til spot for sine naboer. Vers 43. Du har løftet hans fjenders højre hånd, givet alle hans modstandere glæde. Vers 44. Du lader hans skarpe sværd synke, holder ham ikke oprejst i slaget. Vers 45. Du har gjort ende på hans glans, kastet hans trone til jorden. Vers 46. Du afkorter hans ungdoms dage, hyller ham i skam. Sela Vers 47. Hvor længe vil du dog skjule dig, Herre? Hvor længe skal din harme brænde som ild? Vers 48. Tænk dog på, at min livstid er kort, at du har skabt alle mennesker til intethed. Vers 49. Kan en mand leve uden at se døden? Kan han undslippe dødsrigets magt? Sela Vers 50. Hvor er din tidligere troskab, Herre, som du tilsvor David i din trofasthed? Vers 51. Herre, husk spotten mod din tjener, husk, at jeg bærer folkenes hån i min favn! Vers 52. Hvor dine fjender spotter, Herre, hvor de spotter din salvedes fodspor! Vers 53. Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.