571

Salmernes bog 89,

Vers 10. Du hersker over det hovmodige hav, du dæmper dets brusende bølger. Vers 14. Din arm har kraft, din hånd er stærk, din højre er løftet. Vers 15. Retfærdighed og ret er din trones grundvold, godhed og troskab står foran dig.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.