562

Hoseas' bog 2,

Vers 19. Jeg fjerner Ba'alernes navne fra hendes mund, de skal ikke længere nævnes ved navn. Vers 20. På den dag slutter jeg en pagt for Israel med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr. Bue, sværd og krigsmagt sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.