543

Jobs bog 22,

Vers 21. Forlig dig med ham, og få fred, da skal lykken stå dig bi. Vers 22. Tag mod belæring af ham, og læg dig hans ord på sinde. Vers 23. Hvis du vender om til den Almægtige, får du fremgang; hvis du holder uret borte fra dit telt Vers 24. og kaster det ædle guld på jorden, Ofir-guldet blandt stenene i bækken, Vers 25. så den Almægtige bliver dit ædle guld og dit strålende sølv, Vers 26. da vil du finde din glæde i den Almægtige og løfte dit ansigt mod Gud. Vers 27. Beder du til ham, vil han høre dig, og du kan indfri dine løfter. Vers 28. Beslutter du noget, vil det lykkes, og lyset vil skinne på din vej. Vers 29. Du siger: "Hovmod!" når man ydmyger dig. Men Gud frelser den, der slår øjnene ned, Vers 30. han redder enhver, der er skyldfri; har du rene hænder, bliver du reddet.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.