538

Lukas Evangeliet 10,

Vers 41. Men Herren svarede hende: "Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Vers 42. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.