530

Ordsprogenes bog 10,

Vers 19. Med mange ord kan overtrædelse ikke undgås, den, der sparer på sine ord, handler klogt.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.