516

Paulus' andet brev til Korinterne 10, 4-5.

Klik her for at se teksten.