487

Paulus' andet brev til Korinterne 12, 9-10.

Klik her for at se teksten.