477

Ordsprogenes bog 24,

Vers 1. Vær ikke misundelig på onde mennesker, ønsk ikke at være sammen med dem; Vers 2. for deres hjerte tænker på vold, deres læber taler ondskab. Vers 3. Med visdom bygges et hus, med forstandighed grundfæstes det, Vers 4. med kundskab bliver rummene fulde af alt kostbart og dejligt gods. Vers 5. Den vise mand har styrke, den kyndige samler sin kraft. Vers 6. Du skal føre krig efter planlægning, med mange rådgivere vinder du sejr. Vers 7. Visdommen er for høj for den dumme, i porten åbner han ikke sin mund. Vers 8. Den, der pønser på at handle ondt, ham kalder man rænkesmed. Vers 9. Den dummes rænker er synd, spotteren vækker afsky hos mennesker. Vers 10. Viser du dig modløs på nødens dag, svækkes din styrke. Vers 11. Red dem, der føres til døden, og dem, der vakler til retterstedet, skån dem dog! Vers 12. Du siger: "Vi kender jo ikke den mand"; men mon ikke han, der prøver hjerterne, har indsigt? Han, der vogter på dit liv, ved besked og gengælder mennesket efter dets gerninger. Vers 13. Spis honning, min søn, for det er godt, flydende honning er sød på din gane. Vers 14. Sådan er kundskab, sådan er visdom for dit liv, når du har opnået den, har du en fremtid, og dit håb slukkes ikke. Vers 15. Du skal ikke på uretfærdig vis lure på den retfærdiges bolig, du skal ikke øve vold mod hans hjem, Vers 16. for den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig igen, men uretfærdige snubler og falder i ulykke. Vers 17. Glæd dig ikke over din fjendes fald, dit hjerte skal ikke juble, når han snubler, Vers 18. for at Herren ikke skal se det med mishag og vende sin vrede fra ham. Vers 19. Far ikke op over forbryderne, og vær ikke misundelig på de uretfærdige, Vers 20. for den onde har ingen fremtid, de uretfærdiges lampe slukkes. Vers 21. Frygt Herren og kongen, min søn, undgå samkvem med folk, der mener noget andet; Vers 22. for ulykke fra dem kommer pludseligt, hvem ved, hvilken ødelæggelse de to kan forvolde? Vers 23. Også disse ord stammer fra vismænd. At begunstige nogen i retten er af det onde. Vers 24. Den, der siger til en skyldig: "Du er uskyldig", ham forbander folkeslagene, over ham nedkalder folkene vrede, Vers 25. men de, der fælder retfærdig dom, har det godt, over dem kommer rig velsignelse. Vers 26. Den, der svarer redeligt, er som en, der kysser læberne. Vers 27. Fuldfør dit arbejde ude, og gør dig færdig på din mark, derefter kan du bygge dig et hus. Vers 28. Vidn ikke falsk mod din næste, vil du hykle med dine læber? Vers 29. Sig ikke: "Som han har gjort mod mig, vil jeg gøre mod ham, jeg vil gengælde ham efter hans gerninger." Vers 30. Jeg kom forbi en doven mands mark, forbi et uforstandigt menneskes vingård. Vers 31. Se, den var helt tilgroet med nælder, tidsler dækkede den, dens stengærde var revet ned. Vers 32. Jeg betragtede den og rettede min opmærksomhed mod den, jeg så på den og uddrog den lære: Vers 33. "Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet", Vers 34. men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.