477

Ordsprogenes bog 24,

Vers 11. Red dem, der føres til døden, og dem, der vakler til retterstedet, skån dem dog!

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.