460

Lukas Evangeliet 19,

Vers 10. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.