458

Paulus' andet brev til Korinterne 1, 20.

Klik her for at se teksten.