450

Johannes' Evangeliet 12,

Vers 47. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Vers 48. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.