432

Brevet til Hebræerne 13,

Vers 5. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.