398

Lukas Evangeliet 15,

Vers 31. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit.

Klik her for at lęse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.