378

Ordsprogenes bog 23,

Vers 15. Min søn, hvis dit hjerte har visdom, glæder også mit hjerte sig, Vers 26. Giv mig dit hjerte, min søn, lad dine øjne finde behag i mine veje.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.