373

Paulus' brev til Romerne 8,

Vers 33. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Vers 34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.