369

Salmernes bog 68,

Vers 20. Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela Vers 21. Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.