366

Peters første brev 1,

Vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, Vers 4. til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.