337

Johannes' Evangeliet 13,

Vers 14. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Vers 15. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Vers 16. Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Vers 17. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.