331

Paulus' andet brev til Korinterne 4,

Vers 16. Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Vers 17. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, Vers 18. for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.