329

Brevet til Hebræerne 13,

Livet til Guds velbehag

Vers 1. Lad broderkærligheden vare ved; Vers 2. glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster. Vers 3. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Vers 4. Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Vers 5. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke." Vers 6. Derfor kan vi frimodigt sige:
Herren er min hjælper,
jeg skal ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig?
Vers 7. Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Vers 8. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Vers 9. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme; for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Vers 10. Vi har et alter, som de, der gør tjeneste ved Åbenbaringsteltet, ikke har ret til at få føde fra. Vers 11. For kroppene af de dyr, hvis blod som syndoffer bringes ind i helligdommen af ypperstepræsten, brændes op uden for lejren. Vers 12. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Vers 13. Lad os da gå ud til ham "uden for lejren" og bære hans forhånelse; Vers 14. for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Vers 15. Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Vers 16. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed; det er den slags ofre, Gud finder behag i.
Vers 17. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab; lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer.
Vers 18. Bed for os; for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i ét og alt har viljen til at handle rigtigt. Vers 19. Især beder jeg om denne forbøn, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.