329

Brevet til Hebræerne 13,

Vers 8. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.