326

Paulus' andet brev til Korinterne 9, 8.

Klik her for at se teksten.