311

Paulus' brev til Efeserne 6, 7-8.

Klik her for at se teksten.