295

Peters første brev 1,

Vers 5. som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Vers 6. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, Vers 7. for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Vers 8. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde,

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.