276

Johannes' Åbenbaring 12, 10-11.

Klik her for at se teksten.