271

Markus Evangeliet 14,

Vers 38. Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.