270

Matthæus Evangeliet 15,

Spørgsmålet om rent og urent

Vers 1. Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: Vers 2. "Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser." Vers 3. Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? Vers 4. For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.' Vers 5. Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! Vers 6. så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering. Vers 7. Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:
Vers 8. Dette folk ærer mig med læberne,
men deres hjerte er langt borte fra mig,
Vers 9. forgæves dyrker de mig,
for det, de lærer, er menneskebud."
Vers 10. Og han kaldte skaren til sig og sagde: "Hør og forstå: Vers 11. Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent." Vers 12. Da kom hans disciple hen til ham og sagde: "Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?" Vers 13. Men han svarede dem: "Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode. Vers 14. Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften." Vers 15. Peter bad ham: "Forklar denne lignelse for os!" Vers 16. Han sagde: "Er også I stadig uforstandige? Vers 17. Fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? Vers 18. Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Vers 19. Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Vers 20. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder gør ikke et menneske urent."

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.