267

Paulus' brev til Efeserne 2,

Hedninger og jøder forenet i Kristus

Vers 11. Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem der har en legemlig omskærelse, gjort med hænder Vers 12. - husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Vers 13. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. Vers 14. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Vers 15. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred Vers 16. og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Vers 17. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Vers 18. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til Faderen.
Vers 19. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Vers 20. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Vers 21. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. Vers 22. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.