220

Johannes' tredje brev

Vers 1. Fra den ældste. Til den kære Gajus, som jeg i sandhed elsker.
Vers 2. Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Vers 3. For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden. Vers 4. Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.