204

Markus Evangeliet 1,

Vers 15. og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.