193

Salmernes bog 115,

Vers 1. Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.