148

Lukas Evangeliet 14,

Vers 33. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.